Bevattningsdamm

Under hösten 2023 har vi investerat i en bevattningsdamm vid fälten i Agerum, Blekinge Län. Dammen färdigställdes strax före jul, och har en kapacitet på 9000 m3. Säkerställd tillgång till bevattning är en förutsättning för att kunna bedriva odling av bär och grönsaker.

Investeringen medfinansieras av EU.